1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 29

  1. Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; și cel care dă din punga sa, ține poruncile.
  2. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; și iarăși înapoiază aproapelui la vremea sa.
  3. Ține-te de cuvânt și te încrede lui și totdeauna vei afla ce-ți trebuie.
  4. Mulți au socotit împrumutul ca bani găsiți și au făcut necaz celor care i-au ajutat pe ei.
  5. Până să ia împrumutul, sărută mâna celui ce-i dă și pentru banii aproapelui vorbește cu glas ademenitor,
  6. Iar când este vremea să întoarcă tărăgănează, și se apără cu cuvinte de lene și învinuiește vremea.
  7. De va putea, abia va întoarce jumătate și o va socoti ca bani dați de pomană.
  8. Iar de nu, pentru că l-a lipsit de bani, i se face lui vrăjmaș pe degeaba.
  9. Blesteme și sudalme îi va răsplăti și, în loc de cinste, îi va plăti cu necinste.
  10. Mulți, pentru această răutate, se întorc de către om și nu împrumută, temându-se să nu se păgubească în zadar.
  11. Însă cu cel smerit fii îngăduitor și nu întârzia a face milă cu el.
  12. Pentru poruncă, ajută pe sărac și în sărăcia lui să nu-l întorci deșert.
  13. Jertfește banii tăi, pentru un frate și un prieten, ca să nu ruginească sub o piatră, pierzându-se.
  14. Pune-ți comoara ta întru poruncile Celui Preaînalt și-ți va folosi mai mult decât aurul.
  15. Grămădește milostenii în cămările tale și ele te vor scoate din orice nenorocire.
  16. Mai mult decât pavăza puterii și decât sulița tăriei ele se vor război pentru tine împotriva vrăjmașului.
  17. Bărbatul bun se pune chezaș pentru aproapele său; iar cel care a pierdut rușinea îl va părăsi.
  18. Binele făcut de chezaș nu-l uita, că el și-a pus viața pentru tine.
  19. Binele chezașului îl strică păcătosul și cel nemulțumitor în cuget părăsește pe cel care l-a izbăvit.
  20. Chezășia pe mulți drepți i-a pierdut și i-a azvârlit încoace și încolo ca valurile mării.
  21. Pe bărbații puternici i-a scos din case și i-a făcut să rătăcească pe la neamuri străine.
  22. Păcătosul, căzând în chezășie și gonind după câștig nedrept, va cădea în judecată.
  23. Ajută pe aproapele tău după puterea ta și ia aminte să nu cazi.
  24. Cele mai de seamă lucruri în viața omului sunt apa, pâinea, haina și o casă, pentru adăpost.
  25. Mai bună este viața săracului, sub acoperământ de scânduri, decât ospețe luminate în străini.
  26. Spre mic și spre mare, fii voitor de bine. Fie că ai puțin sau mult, fii mulțumit și nu vei fi socotit ca un străin.
  27. Tristă este viața să umbli din casă în casă, și unde te vei opri, nu vei îndrăzni să deschizi gura ta.
  28. Vei ospăta și vei adăpa nemulțumitori și de la ei vei auzi amărăciuni:
  29. "Vino încoace, tu cel străin, și pune masa și cu ce va fi în mâna ta hrănește-mă".
  30. Ieși, străinule, lasă locul unuia mai vrednic, că mi-a venit oaspete fratele meu și-mi trebuie casa!
  31. Grele sunt acestea omului care are minte: certarea stăpânului casei și ocara că ești cămătar.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro