1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Fiule, să nu lași pe cel sărac lipsit de hrană și ochii celor nevoiași nu-i face să aștepte.
  2. Sufletul flămând să nu-l întristezi și să nu urgisești pe om când are lipsă.
  3. Inima necăjită nu o tulbura și nu întârzia a da celui lipsit.
  4. Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda și nu-ți întoarce fața ta de la cel sărac.
  5. De la cel în lipsă nu-ți întoarce ochiul și nu da loc omului să te blesteme.
  6. Că rugăciunea celui ce te blestemă pe tine, întru amărăciunea sufletului său, o va auzi Cel care l-a făcut pe el.
  7. Fă-te iubit adunării și celui mai mare smerește capul tău.
  8. Pleacă săracului urechea ta și cu blândețe răspunde-i cele de pace.
  9. Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuiește și să nu fi slab de înger când judeci.
  10. Fii celor orfani ca un tată și ca un bărbat pentru mama lor.
  11. Și vei fi ca fiu al Celui Preaînalt și El te va iubi mai mult decât mama ta.
  12. Înțelepciunea înalță pe fiii săi, și poartă grijă celor care o caută.
  13. Cel care o iubește, iubește viața și cei care se scoală pentru ea dis-de-dimineață se vor umple de veselie.
  14. Cel care o ține va moșteni mărire și oriunde va merge îl va binecuvânta Domnul.
  15. Cei care o slujesc vor sluji Celui Sfânt și pe cei care o iubesc, îi iubește Domnul.
  16. Cel care ascultă de ea va judeca neamuri și cel care se apropie de ea va locui fără grijă.
  17. Cine are încredere în ea are parte de ea și urmașii lui o moștenesc,
  18. Că umblă cu el cu fața ascunsă și-l încearcă la început cu ispite și-l înfricoșează și-l strâmtorează,
  19. Și-l chinuiește cu învățătura sa, până ce va prinde încredere în el, și-l va ispiti întru îndreptările sale.
  20. Și iarăși se va întoarce drept la el și-l va veseli și îi va descoperi lui cele ascunse ale sale.
  21. Iar de va rătăci, îl va părăsi și-l va da în mâinile căderii lui.
  22. Păzește vremea și ferește-te de rău și pentru credința sufletului tău nu te rușina.
  23. Căci este rușine care aduce păcat și este rușine care aduce mărire și har.
  24. Nu lua seama la nimeni când este vorba de paguba sufletului tău și să nu te rușinezi pentru pierderea ta.
  25. Nu opri cuvântul în vreme de mântuire,
  26. Că din cuvânt se cunoaște înțelepciunea și din graiurile limbii învățătura.
  27. Nu grăi împotriva adevărului, ci rușinează-te de lipsa ta de învățătură.
  28. Nu-ți fie rușine a mărturisi păcatele tale și nu sta împotriva curgerii râului.
  29. Nu te supune omului nebun și nu măguli fața celui puternic.
  30. Până la moarte luptă-te pentru adevăr, și Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
  31. Nu fi aspru cu limba ta și leneș în lucrurile tale.
  32. Nu fi ca un leu în casa ta și nu necăji cu mânie pe casnicii tăi.
  33. Să nu fie mâna ta întinsă la luat și strânsă la dat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro