1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 45

  1. Și a scos Domnul din Iacob bărbat cucernic, care a aflat har înaintea ochilor a tot trupul, pe Moise cel iubit de Dumnezeu și de oameni, a cărui pomenire este întru binecuvântări.
  2. Dăruitu-l-a pe el cu mărirea sfinților și l-a mărit cu frică asupra vrăjmașilor și prin cuvintele lui Domnul a îndeplinit minuni grabnice.
  3. L-a mărit pe el înaintea feței împăraților.
  4. A dat prin el porunci poporului Său și i-a arătat lui slava Sa.
  5. Pentru credința și pentru blândețea lui l-a sfințit; l-a ales pe el din toți muritorii, l-a făcut să audă glasul Său și l-a băgat pe el în norul de pe munte.
  6. Și i-a dat lui față către față porunci, legea vieții și a științei, ca să învețe pe Iacov așezământul de lege al Său și pe Israel judecățile Sale.
  7. A înălțat pe Aaron sfânt asemenea lui Moise, fratele lui din neamul lui Levi.
  8. A întărit cu el legătură veșnică și i-a dat preoția poporului.
  9. L-a fericit pe el cu bună podoabă și l-a încins cu haină de mărire.
  10. L-a îmbrăcat cu săvârșire de laudă și l-a întărit cu armele virtuții.
  11. Și i-a dat lui veșmântul coapselor, și tunica și efodul, și a cusut de veșmânt, jur împrejur, rodioare de aur și printre ele clopoței,
  12. Ca să răsune clopoțeii la umblarea lui și auzit să facă sunetul în templul Domnului, amintindu-i de fiii poporului Său.
  13. L-a îmbrăcat în vesmânt sfânt țesut din aur și din iachint și din porfiră, lucru de meșter țesător, cu engolpionul în care erau Urim și Tumim,
  14. Și care era făcut din fir răsucit, lucru de meșter, cu pietre scumpe săpate ca pecetea, legate cu aur, lucru de tăietor de piatră întru pomenire, cu scrisoare săpată după numărul neamurilor lui Israel.
  15. Mai avea cunună de aur deasupra mitrei, închipuirea peceții sfințeniei, mărirea cinstei, lucrul virtuții, desfătarea ochilor, împodobite înfrumusețat.
  16. Mai înainte de el n-a fost ca acela; până în veac nu s-a îmbrăcat așa dintr-alt neam, fără numai singuri fiii lui și nepoții lui totdeauna.
  17. Jertfele Domnului trebuia aduse în toată ziua de două ori neîncetat.
  18. I-a dat Moise dar și l-a uns pe el cu untdelemn sfânt.
  19. A fost lui spre legătură veșnică, și seminției lui în toate zilele cerului, ca să slujească și să preoțească și să binecuvinteze pe poporul Lui întru numele Lui.
  20. L-a ales pe el din toți cei vii, ca să aducă jertfă Domnului; tămâie și miros de bună mireasmă întru pomenire, ca să se roage pentru poporul Său.
  21. I-a dat lui poruncile Sale și putere peste așezămintele judecăților, ca să învețe pe Iacov mărturiile și în legea Lui să lumineze pe Israel.
  22. Au stat împotriva lui cei străini, și au avut pizmă asupra lui în pustiu
  23. Oamenii cei ce erau cu Datan și cu Abiran și adunarea lui Core cu mânie și cu urgie.
  24. A văzut Domnul și nu I-a plăcut, și ei s-au mistuit de iuțimea mâniei Domnului.
  25. A făcut cu ei minuni, mistuindu-i cu focul văpăii Sale.
  26. Și a adăugat lui Aaron mărire și i-a dat lui moștenire;
  27. Pârga roadelor dintâi a împărțit lor. Pâine mai întâi le-a gătit să se sature,
  28. Și jertfele Domnului să mănânce, pe care le-a dat lui și seminției lui.
  29. Iar în pământul poporului Aaron moștenire nu va avea și nici stăpânire în popor.
  30. Că Dumnezeu este partea moștenirii lui.
  31. Și Finees, fiul lui Eleazar, al treilea este întru mărire, râvnind el întru frica Domnului.
  32. Că a stat, când s-a abătut poporul, cu bunătatea și sârguința sufletului său și s-a rugat pentru Israel.
  33. Pentru aceea i-a pus lui legătura de pace, înainte-stătător celor sfinte și poporului Său, ca să fie lui și seminției lui mărirea preoției în veci.
  34. A fost și legătura cu David, fiu din seminția lui Iuda, ca să moștenească împărăția fiii lui, unul după altul; dar alta este moștenirea dată lui Aaron și seminției lui.
  35. Să dea Domnul vouă înțelepciune întru inima voastră, ca să judecați pe poporul Lui cu dreptate, ca să nu se stingă bunătățile lor și mărirea lor în semințiile lor!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro