1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 48

  1. Și s-a sculat proorocul Ilie ca focul și cuvântul lui ca făclia ardea.
  2. El a adus peste ei foamete și cu râvna sa i-a împuținat.
  3. Cu cuvântul Domnului a oprit cerul și de trei ori a pogorât foc.
  4. Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Și cine este asemenea ție, ca să se laude?
  5. Cel care ai înviat pe mort din morți și din locașul morților cu cuvântul Celui Preaînalt.
  6. Cel care ai răsturnat regi în pierzare și pe cei măreți de pe scaunul lor.
  7. Cel care ai auzit în Sinai mustrare și în Horeb judecățile răzbunării.
  8. Cel care ai uns regi spre răsplătire și prooroci următori după tine.
  9. Cel care te-ai înălțat prin vifor de foc și cu car de cai de flacără.
  10. Cel care ești, precum este scris, hotărât pentru vremuri viitoare, ca să potolești mânia mai înainte de mânie, să întorci inima tatălui către fiu și să așezi semințiile lui Iacov.
  11. Fericiți cei care au văzut și cei care întru dragoste au adormit, dar și noi vom fi vii.
  12. Când Ilie a fost răpit la cer, în vijelie, Elisei s-a umplut de duhul lui.
  13. în zilele sale nu s-a temut de biruitori și nimeni nu l-a supus.
  14. Tot cuvântul n-a fost ascuns înaintea lui și întru adormire a proorocit trupul lui.
  15. Și în viața sa a făcut semne și la moarte minunate au fost lucrurile lui.
  16. Cu toate acestea nu s-a pocăit poporul și n-a încetat de la păcate, până ce a fost scos din țara sa și s-a risipit în tot pământul.
  17. Și a rămas popor puțin și domn din casa lui David.
  18. Unii dintre ei au făcut ce este plăcut; iar unii au înmulțit păcatele.
  19. Iezechia a întărit cetatea sa și a adus în mijlocul ei apă.
  20. A săpat cu fier piatra cea colțurată și a zidit izvoare de apă.
  21. În zilele lui s-a suit Sanherib și a trimis pe Rabșache și a ridicat mâna sa asupra Sionului și s-a semețit cu trufia sa,
  22. Atunci au tremurat inimile și mâinile lor și s-au chinuit, ca acele care nasc și au chemat pe Domnul cel Milostiv, întinzând mâinile lor către El.
  23. Și Cel Sfânt din cer degrabă i-a auzit și i-a izbăvit prin mâna lui Isaia.
  24. A lovit tabăra Asirienilor ți i-a omorât pe ei îngerul Lui,
  25. Pentru că Iezechia a făcut ce era plăcut Domnului și s-a întărit în căile lui David, tatăl său, pe care le-a poruncit în vedenia sa Isaia proorocul cel mare și credincios.
  26. În zilele lui s-a întors soarele și a înmulțit regelui viața.
  27. Cu duh mare a văzut cele de pe urmă și a mângâiat pe cei care plângeau în Sion.
  28. Până în veci s-au arătat cele ce vor să fie și cele ascunse mai înainte de a veni ele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro