1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 33

  1. Pe cel care se teme de Domnul, nu-l va întâmpina răul, fără numai ispita și iarăși îl va izbăvi.
  2. Bărbatul înțelept nu va urî legea, iar cel care se fățărnicește în aceea este ca o corabie în furtună.
  3. Omul înțelegător va crede legii și legea îi va fi credincioasă.
  4. Pregătește cuvântul și așa vorbește, leagă împreună învățătura și răspunde.
  5. Ca roata carului este inima nebunului și ca osia pe care se întoarce este gândul lui.
  6. Ca un armăsar este prietenul hulitor; el nechează oricine ar încăleca pe el.
  7. Pentru ce zi pe zi întrece și toată lumina zilei anului de la soare este?
  8. Prin înțelepciunea Domnului ele s-au deosebit între ele, că El a statornicit vremurile felurite și zilele de praznic.
  9. Dintre ele pe unele le-a înălțat și le-a sfințit; pe altele le-a pus în numărul zilelor.
  10. Și toți oamenii sunt din țărână și din pământ a fost zidit Adam.
  11. Cu mulțimea științei Domnul i-a osebit și a schimbat căile lor.
  12. Dintre ei a binecuvântat și a înălțat, i-a sfințit și i-a apropiat la Sine.
  13. Dintre ei a blestemat și a supus și i-a scos din locașurile lor.
  14. Ca lutul olarului, așa sunt în mâna Lui; toate căile Lui, după bună plăcerea Lui.
  15. Așa sunt oamenii în mâna Celui care i-a făcut, ca să le dea după judecata Sa.
  16. Împotriva răului este binele și împotriva morții, viața.
  17. Așa și împotriva cuviosului, cel păcătos.
  18. Așijderea privește la toate lucrurile Celui Preaînalt; ele sunt perechi, perechi, una împotriva celeilalte.
  19. Și eu, deși sunt ca unul venit pe urmă, am privegheat și am moștenit tot ca de la început,
  20. Ca unul care adună în vie pe urma culegătorilor, dar cu binecuvântarea Domnului am ajuns și ca cel care culege am umplut teascul.
  21. Socotiți că nu numai pentru mine singur m-am ostenit; ci și pentru toți cei care caută învățătura.
  22. Ascultați-mă pe mine, mai-marii poporului; și povățuitorii adunării, băgați în urechi.
  23. Fiului și femeii, fratelui și prietenului, în viața ta, să nu le dai putere asupra ta.
  24. Și banii tăi să nu-i dai altuia, ca să nu-ți pară rău și să te rogi pentru ei.
  25. Până trăiești și este sufletul întru tine, nici unui trup nu te supune.
  26. Bine este ca fiii tăi să se roage de tine, decât tu să cauți la mâinile lor.
  27. În toate lucrurile tale fii tu stăpânul și nu îngădui asupra cinstei tale nici o pată.
  28. În ziua sfârșitului zilelor vieții tale și la vremea morții, să-ți împarți moștenirea.
  29. Mâncare, toiag și povară la asin; iar la slugă pâine, certare și lucru.
  30. Lucrează cu sluga și vei afla odihnă; dacă slobozești mâinile lui, el va cere libertate.
  31. Jugul și hamul pleacă grumajii și pe sluga cea rea legăturile și caznele.
  32. Pune-l la lucru, ca să nu șadă, că multă răutate a învățat lenevirea.
  33. La lucru pune-l precum se cuvine și de nu te va asculta, îngreuiază obezile lui.
  34. Și să nu faci nimic afară din cale și fără de judecată nimic să nu lucrezi.
  35. De ai slugă, să fie cu tine, că ai câștigat-o cu sânge.
  36. De ai slugă, îngrijește-o ca și pe tine însuți, deoarece, ca de sufletul tău, vei avea nevoie de ea.
  37. De o vei necăji și va fugi, în care parte de loc o vei căuta?
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro