1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 47

  1. Și după acesta s-a sculat Natan să proorocească în zilele lui David.
  2. Ca seul cel osebit de la jertfa de împăcare, așa a fost David osebit dintre fiii lui Israel.
  3. Cu leii s-a jucat ca și cu iezii și cu urșii ca și cu mieii oilor.
  4. În tinerețile sale, oare n-a omorât pe uriaș? Și n-a șters ocara din neam aruncând cu praștia piatra care a doborât semeția lui Goliat?
  5. Că a chemat pe Domnul cel Preaînalt, Cel care a dat putere în dreapta lui să omoare pe omul cel tare în război, ca să înalțe cornul neamului său.
  6. Așa întru zeci de mii l-a mărit pe el și l-a lăudat intru binecuvântări Domnul, aducând lui stemă de mărire,
  7. Că a înfrânt pe vrăjmașii de primprejur și a defăimat pe Filistenii cei potrivnici; până în ziua de astăzi a sfărâmat fruntea lor.
  8. În tot lucrul său, da mărturie Sfântului celui Preaînalt, prin cuvinte de mărire.
  9. Cu toată inima sa a lăudat și a iubit pe Cel care l-a făcut.
  10. Și a pus cântăreți înaintea altarului și din glasul lor se îndulceau versurile.
  11. A dat sărbătorilor bunăcuviință și a împodobit praznicele până la culme, lăudând ei numele cel sfânt al Domnului și de dimineață umplând de cântare sfântul locaș.
  12. Domnul a șters păcatele lui și a înălțat în veci cornul lui și i-a dat lui făgăduința regilor și scaunul măririi în Israel.
  13. După aceasta s-a sculat fiul cel înțelept, care după războaiele lui David, a odihnit întru lărgime.
  14. Solomon a domnit în zilele păcii, și Dumnezeu i-a dat odihnă primprejur, ca să înalțe templu întru numele Lui și să gătească loc sfânt în veci.
  15. Cât de înțelept ai fost în tinerețile tale și te-ai umplut ca un râu de înțelegere!
  16. A acoperit sufletul tău pământul și l-ai umplut cu pildele tale adânci la tâlc.
  17. La ostroave, departe, a ajuns numele tău și ai fost iubit întru pacea ta.
  18. Pentru cântece, pentru pilde, pentru parimii și pentru tălmăciri s-au mirat de tine țările,
  19. Întru numele Domnului Dumnezeu, Cel care S-a numit Dumnezeul lui Israel.
  20. Ai adunat ca și cositorul aurul și ca plumbul ai înmulțit argintul.
  21. Dar ai plecat sânurile tale femeilor și le-ai făcut stăpâne pe trupul tău.
  22. Ai dat ocara întru mărirea ta și ai pângărit sămânța ta, ca să aduci mânie peste fiii tăi și greu suspin peste neamul tău și să se împartă regatul în două și de la Efraim să înceapă domnia răzvrătită.
  23. Iar Domnul nu va părăsi mila Sa și nu Se va depărta de la lucrurile Sale.
  24. Nici va pierde pe urmașii celui ales și sămânța celui care L-a iubit pe El nu o va stinge.
  25. Și a lăsat rămășiță lui Iacov și lui David rădăcină din el.
  26. Și s-a odihnit Solomon cu părinții săi.
  27. Și a lăsat după sine din sămânța sa nebunie poporului, adică pe Roboam cel cu putină înțelepciune, care cu sfatul său a abătut poporul.
  28. Și pe Ieroboam, feciorul lui Nabat, care a făcut pe Israel să păcătuiască și a dat lui Efraim calea păcatului.
  29. Și s-au înmulțit păcatele lor foarte, încât i-a mutat pe ei din pământul lor.
  30. Și au săvârșit toată răutatea până ce a venit pedeapsa peste ei.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro