1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 31

  1. Privegherea celui bogat topește trupul lui și grija lui strică somnul.
  2. Grija privegherii gonește ațipirea și ca boala grea alungă somnul.
  3. Ostenitu-s-a bogatul strângând bani și întru odihna sa se satură de desfătările sale.
  4. Săracul se zbuciumă pentru că nu are cu ce trăi, iar când se odihnește toate îi lipsesc.
  5. Cel care iubește aurul nu se va îndrepta și cel care aleargă după stricăciune se va sătura de ea.
  6. Mulți au căzut pentru aur și înaintea lor le-a fost pieirea.
  7. Lemn de împiedicare este aurul celor ce-i jertfesc lui și tot cel fără de minte se va prinde în el.
  8. Fericit este bogatul care s-a aflat fără de prihană și după aur n-a umblat.
  9. Cine este acesta? Și-l vom ferici, că a făcut lucruri minunate întru poporul său.
  10. Cine a fost încercat cu aurul și a rămas desăvârșit și i-a fost lui spre laudă?
  11. Cine este acela care a putut călca porunca și n-a călcat-o? Și a putut face rău și n-a făcut?
  12. Se vor întări bunătățile lui și milosteniile lui le va povesti adunarea.
  13. Când șezi la masă mare, să nu deschizi spre ea gura ta,
  14. Și să nu zici: "Multe sunt puse pe masă!" Adu-ți aminte că rău lucru este ochiul viclean.
  15. Ce este mai rău între lucrurile create, decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează.
  16. Să nu-ți întinzi mâna unde altul se va uita, ca să nu-ți bagi mâna cu el în blid.
  17. Din tine însuți cunoaște ale aproapelui și la tot lucrul gândește.
  18. Mănâncă cuviincios cele ce sunt puse înaintea ta și nu plescăi, ca să nu te faci nesuferit.
  19. Isprăvește cuviincios cel dintâi și nu fi nesățios, ca să nu smintești.
  20. Și când șezi între mai mulți, să nu întinzi mâna ta mai înainte de ei.
  21. Omul bine-crescut se îndestulează cu puțin și în așternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
  22. Cu somn sănătos se odihnește pântecele celui cumpătat; se scoală dimineața și sufletul lui e limpede.
  23. Truda nesomnului și a greții și durerile îmbuibării sunt cu omul nesățios.
  24. Și de te-ai silit în mâncăruri, scoală-te, du-te împrejur și te vei simți ușurat.
  25. Ascultă-mă, fiule, și bagă de seamă și mai pe urmă vei înțelege cuvintele mele.
  26. În toate lucrurile tale fii cumpătat și nici o neputință nu te va întâmpina.
  27. Pe cel ce dă ospețe strălucite, îl vor binecuvânta buzele și mărturia dărniciei lui este întemeiată.
  28. Asupra mesei zgârcitului va cârti cetatea și mărturia răutății lui este adevărată.
  29. La vin nu te face viteaz, că pe mulți i-a pierdut vinul.
  30. Cuptorul încearcă oțelul călit; tot așa și vinul, inimile trufașilor, care stau gata să se încaiere.
  31. Întocmai ca apa pentru viață este pentru om vinul, de-l vei bea cu măsură.
  32. Ce viață are cel lipsit de vin? Că acesta s-a făcut ca să veselească pe oameni.
  33. Bucuria inimii și veselia sufletului este vinul, când se bea la vreme cu măsură.
  34. Amărăciune sufletului este vinul când se bea mult; certuri și căderi face.
  35. Beția înmulțește mânia celui fără de minte spre împiedicare și împuținează virtutea și agonisește răni.
  36. La ospățul vinului să nu mustri pe aproapele tău și să nu-l defaimi la veselia lui.
  37. Cuvânt de batjocură să nu-i zici și să nu-l necăjești cu vreo cerere.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro