1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 44

  1. Să lăudăm pe bărbații cei vestiți în neamul lor.
  2. Multă mărire a făcut Domnul, slava Lui este din veci.
  3. Stăpânind în regatele lor, și fiind bărbați vestiți în putere,
  4. Ei erau plini de sfat în înțelegerea lor, vestiți fiind în proorocii;
  5. Povățuitori ai poporului în sfaturi și în înțelegerea științei.
  6. Aveau înțelepte cuvinte întru învățătura lor, cercând versurile cântăreților și cântări scrise grăind,
  7. Fiind bărbați bogați, dăruiți cu putere și având pace în locașurile lor.
  8. Toți aceștia în neamurile lor s-au mărit și în zilele lor au fost de laudă.
  9. Sunt dintre ei unii care au lăsat nume, ca să se vestească laudele lor.
  10. Și sunt alții care nu au pomenire și au pierit ca și cum n-ar fi fost, și s-au născut ca și cum nu s-ar fi născut ei și fiii lor după ei.
  11. Ci numai aceștia sunt bărbații milei, ale căror dreptăți nu s-au uitat.
  12. Cu sămânța lor va rămâne bună moștenirea urmașilor, în așezăminte de lege a stat sămânța lor, și fiii lor în locul lor.
  13. Până în veac va rămâne sămânța lor și mărirea lor nu va pieri.
  14. Trupul lor cu pace s-a îngropat, și numele lor trăiește între neamuri.
  15. Înțelepciunea lor o povestesc popoarele și lauda lor o vestește adunarea.
  16. Enoh, bine-plăcut Domnului fiind, s-a mutat cu trupul și este pildă de pocăință neamurilor.
  17. Noe s-a aflat desăvârșit și drept în vremea mâniei Domnului și a ajuns să fie împăcarea neamului omenesc.
  18. Pentru aceea a rămas rămășiță pe pământ, când s-a făcut potopul.
  19. Legătură veșnică cu el s-a așezat, ca să nu se mai piardă de potop tot trupul.
  20. Avraam a fost mare părinte al multor neamuri și nu s-a aflat altul asemenea lui intru mărire,
  21. Ca unul care a păzit legea Celui Preaînalt și a făcut legătură cu El;
  22. Și în trupul său a pus legătură și în ispită s-a aflat credincios.
  23. Pentru aceea cu jurământ a statornicit Dumnezeu că întru sămânța lui va binecuvânta neamurile, și va înmulți-o ca țărâna pământului, și ca stelele va înălța sămânța lui,
  24. Ca să le dea lor moștenire de la mare până la mare și de la râu până la marginea pământului.
  25. De asemenea și întru Isaac a întărit acestea, pentru Avraam, tatăl lui.
  26. Binecuvântarea tuturor oamenilor și așezământul de lege a odihnit pe capul lui Iacov.
  27. Cunoscutu-l-a pe el întru binecuvântările sale și i-a dat lui moștenire.
  28. Și a osebit părțile lui; în douăsprezece neamuri le-a împărțit.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro