1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. Cel care se răzbună, de la Domnul va afla pedeapsă și păcatele lui le va ține minte.
  2. Iartă nedreptatea aproapelui tău și, atunci când te vei ruga tu, ți se vor ierta păcatele.
  3. Omul care ține mânie asupra omului, cum poate să ceară de la Dumnezeu vindecare?
  4. De omul cel asemenea lui nu-i este milă și pentru păcatele sale se roagă.
  5. El fiind trup, ține mânie, și cine va curăți păcatele lui?
  6. Adu-ți aminte de cele mai de pe urmă, de stricăciune și de moarte și te păzește de vrajbă și rămâi întru porunci.
  7. Adu-ți aminte de porunci și de așezământul de lege al Celui Preaînalt și nu te mânia pe aproapele, iertându-i lui neștiința.
  8. Depărtează-te de vrajbă și vei împuțina păcatele, că omul mânios va ațâța vrajbă.
  9. Și omul păcătos va tulbura pe prieten și, intre oamenii cei ce au pace, va arunca vrajbă.
  10. Precum este materia focului, așa se va aprinde și după putere vrajba va crește.
  11. După puterea omului va fi mânia lui; și după cum este avuția lui; va înălța mânia sa.
  12. Sfada grabnică aprinde foc și vrajba grabnică varsă sânge.
  13. De vei sufla în scânteie, se va aprinde, și de vei scuipa peste ea, se va stinge; amândouă ies din gura ta.
  14. Pe bârfitor și pe cel cu două limbi blestemați-i, că pe mulți care aveau pace i-au pierdut.
  15. Limba clevetitoare pe mulți i-a clătinat și i-a risipit dintr-un neam într-alt neam și cetăți tari a surpat și casele celor mari a stricat.
  16. Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit și le-a lipsit de ostenelile lor.
  17. Cel care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu liniște.
  18. Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele.
  19. Mulți au pierit de ascuțișul sabiei, dar mai mulți de uneltirile limbii.
  20. Fericit este cel care a scăpat de ea și care n-a trecut în mânia ei,
  21. Care n-a tras jugul ei și cu legăturile ei nu s-a legat.
  22. Că jugul ei jug de fier este și legăturile ei sunt legături de aramă.
  23. Moarte rea este moartea ei și mai de folos este șeolul decât ea.
  24. Nu va birui pe cei binecredincioși și în văpaia ei nu vor arde.
  25. Cei care părăsesc pe Domnul vor cădea într-însa și se va ațâța întru ei și nu se va stinge.
  26. Se va trimite asupra lor, ca leul; și ca pardosul fi va pierde.
  27. Vezi, îngrădește moșia ta cu spini și argintul tău și aurul tău leagă-l bine.
  28. Și cuvintelor tale fă jug și cumpănă și gurii tale fă-i ușă și încuietoare.
  29. Ia aminte ca nu cumva să aluneci cu ea și să nu cazi înaintea celui ce te pândește cu vicleșug.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro