1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 46

  1. Tare în războaie a fost Iosua și următor lui Moise în proorocii.
  2. El a fost mare spre izbăvirea aleșilor Domnului, biruind pe vrăjmașii care se sculau asupră-le, ca să moștenească pe Israel.
  3. Cât de mărit s-a făcut, ridicând mâinile și întinzând sabia asupra cetăților!
  4. Cine mai înainte de el a fost așa? Că războaiele Domnului el le-a purtat.
  5. Oare nu prin mâna lui s-a întors soarele și o zi s-a făcut ca două?
  6. A chemat pe Cel Preaînalt puternic, atunci când l-a strâmtorat vrăjmașii cei de primprejur.
  7. Și i-a răspuns lui Domnul cel Mare, trimițând pietre de grindină ale Puterii Sale.
  8. A năvălit Domnul asupra neamului potrivnic și, când S-a pogorât, a pierdut pe dușmani.
  9. Să cunoască neamurile ce le așteaptă că din porunca Domnului este războiul, iar el se supune poruncii Lui.
  10. Și în zilele lui Moise a făcut milă el și Caleb, fiul lui Iefoni, a stat împotriva vrăjmașului, a oprit poporul de la păcat și a potolit clocotirea răutății.
  11. Și numai ei doi s-au izbăvit din șase sute de mii de pedestrași, ca să-i bage întru moștenire în pământul din care curge lapte și miere.
  12. Și a dat Domnul lui Caleb tărie și până la bătrânețe a trăit el, să se suie pe podișurile țării; și sămânța iui a avut moștenirea,
  13. Ca să vadă toți fiii lui Israel că bine este a asculta pe Domnul.
  14. Și judecătorii toți, pe numele lor, a căror inimă nu s-a desfrânat și care nu s-au întors de la Domnul, fie pomenirea lor întru binecuvântare!
  15. Oasele lor să odrăslească din locul lor și numele lor să se înnoiască întru fiii lor cei măriți.
  16. Iubit de Domnul a fost Samuel, proorocul Domnului; a așezat domnie și a uns domn peste neamul său.
  17. Cu legea Domnului a judecat adunarea și a cercetat Domnul pe Iacov.
  18. Întru credința sa s-a adeverit prooroc și s-a cunoscut întru credința sa credincios vedeniei.
  19. Și a chemat pe Domnul cel Puternic, când a bătut pe vrăjmașii săi de primprejur, prin aducerea unui miel de lapte.
  20. Și a tunat din cer Domnul și cu sunet mare a făcut auzit glasul Său.
  21. Și a înfrânt pe povățuitorii Tirienilor și pe toate căpeteniile Filistenilor.
  22. Și Samuel, mai înainte de vremea adormirii sale, a mărturisit înaintea Domnului și a unsului Lui: "Nici bani, nici măcar încălțăminte de la nimeni n-am luat" și nu l-a învinovățit pe el nici un om.
  23. Și după ce a adormit, a proorocit și a arătat regelui sfârșitul lui, a înălțat glasul său din pământ întru proorocie, ca să piardă fărădelegea poporului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro