1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Nu nădăjdui în avuțiile tale și să nu zici: Am destule.
  2. Nu urma dorințelor și tăriei tale, ca să umbli în poftele inimii tale.
  3. și să nu zici: Cine mă va smeri sau cine mă va supune? Că Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
  4. Să nu zici: Am păcătuit și ce mi s-a făcut mie? Că Domnul este îndelung-răbdător.
  5. Pentru curăție să nu fii fără de frică, ca să nu adaugi păcate peste păcate.
  6. Și să nu zici: Mila Lui este mare, va curăți mulțimea păcatelor mele.
  7. Că mila și mânia de la El sunt și peste cei păcătoși va odihni mânia Lui.
  8. Nu întârzia a te întoarce la Domnul și nu amâna din zi în zi.
  9. Că fără de veste va izbucni mânia Domnului și în vremea răzbunării vei fi dat pieirii.
  10. Nu te încrede în avuțiile câștigate pe nedrept, că nimic nu-ți vor folosi în ziua judecății.
  11. Nu vântura la orice vânt și nu umbla pe orice cale; așa este păcătosul cel cu două limbi.
  12. Fii statornic în cugetul tău și unul să fie cuvântul tău.
  13. Fii grabnic la ascultat și zăbavnic la dat răspunsul.
  14. De știi, răspunde aproapelui tău, iar de nu, pune-ți mâna peste gură.
  15. Mărirea și batjocura sunt în vorbă și limba omului îi face să cadă.
  16. Să nu te chemi bârfitor și cu limba ta nu vicleni.
  17. Că peste fur este rușine și o grea ocară peste cel cu două limbi.
  18. Să nu greșești nici în lucrurile mari, nici în cele mici.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro