1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 25

  1. Cu trei lucruri m-am împodobit și m-am sculat frumoasă înaintea Domnului și înaintea oamenilor:
  2. Unirea fraților, dragostea între prieteni și bărbatul cu femeia care se înțeleg bine unul cu altul.
  3. Iar trei lucruri a urât sufletul meu și foarte m-am scârbit de viața lor:
  4. Săracul trufaș, bogatul mincinos și bătrânul desfrânat și lipsit de înțelepciune.
  5. În tinerețile tale n-ai adunat, și cum vei afla la bătrânețile tale?
  6. Cât de frumos lucru este căruntețelor judecata și celor bătrâni a cunoaște sfatul.
  7. Cât este de frumoasă la cei bătrâni înțelepciunea și la cei mari înțelegerea și sfatul!
  8. Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri și mărirea lor, frica Domnului.
  9. Nouă cugetări am fericit în inima mea și a zecea o voi grăi cu limba.
  10. Omul care are bucurie de fii și care trăiește și vede căderea vrăjmașilor.
  11. Fericit este cel care locuiește cu femeie înțelegătoare și care cu limba n-a alunecat și care n-a slujit celui mai puțin vrednic decât sine.
  12. Fericit este cel care a aflat înțelepciunea și cel care o grăiește la urechile celor care o ascultă.
  13. Cât de mare este cel care a aflat înțelepciunea? Că nu este altul mai mare decât cel care se teme de Domnul.
  14. Frica Domnului toate le covârșește și cel care o ține pe ea, cui se va asemăna?
  15. Nici o rană nu este ca rana inimii și nici o răutate nu este ca răutatea femeii.
  16. Nici o asuprire nu este ca asuprirea celor care te urăsc și nici o izbândă nu este ca izbânda vrăjmașilor.
  17. Nu este cap mai înveninat decât capul șarpelui și nu este mânie ca mânia vrăjmașului.
  18. Mai bine voiesc a locui cu leu și cu balaur, decât a locui cu femeia cea rea.
  19. Răutatea femeii îi schimonosește obrazul și-i întunecă fața ca un sac.
  20. Bărbatul ei șade la masă în mijlocul vecinilor și fără voia lui geme amar.
  21. Orice răutate este mică pe lângă răutatea femeii; soarta păcătosului să cadă pese ea.
  22. Cum este suișul nisipos sub picioarele bătrânului, așa este femeia limbută pentru bărbatul liniștit.
  23. Nu căuta la frumusețea femeii și nu o pofti pentru frumusețea ei.
  24. Sminteală, urâciune și rușine este când femeia hrănește pe bărbatul său.
  25. Inimă înfrântă și față tristă și rană inimii este femeia rea.
  26. Mâini leneșe și genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-și fericește bărbatul său.
  27. De la femeie este începutul păcatului și prin ea toți murim.
  28. Nu da apei loc să iasă, nici femeii rele putere asupra ta.
  29. De nu umblă după mâna ta, de la trupul tău depărteaz-o.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro