1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. Pietrei celei întinate s-a asemănat leneșul și toți vor șuiera spre batjocura lui.
  2. Asemenea unui morman de gunoi este leneșul; tot cel care îl va ridica își va scutura mâna.
  3. Rușine tatălui este fiul neînvățat; iar când este o fiică, ea s-a născut spre paguba părintelui său.
  4. Fiica înțeleaptă face bogat pe bărbatul său; iar cea fără de rușine este de întristare celui ce a născut-o.
  5. Fiica fără rușine face să roșească și pe tată și pe bărbat și de amândoi este disprețuită.
  6. Muzică în zi de întristare sunt mustrările nepotrivite; bătăile și certarea în toată vremea sunt înțelepciune.
  7. Cel care învață pe cel nebun este ca și cel care lipește hârbul și deșteaptă din somn greu pe cel care doarme.
  8. Ca și cum ar povesti celui care dormitează, așa este cel ce povestește celui nebun, și la sfârșit va zice: Ce este?
  9. Pentru mort plângi, că-i lipsește lumina, și pentru cel nebun plângi, că-i lipsește mintea.
  10. Mai cu dulceață să plângi pe mort, pentru că s-a odihnit; iar viața nebunului mai rea este decât moartea.
  11. Plânsul pentru mort să fie șapte zile; iar pentru cel nebun și nelegiuit, în toate zilele vieții lui.
  12. Cu cel nebun nu lungi vorba, și nu merge înaintea prostului.
  13. Ferește-te de el, ca să nu ai necaz și să nu te întinezi, atingându-te de el.
  14. Ferește-te de el și vei afla odihnă și nu te împovăra cu nebunia lui.
  15. Ce este mai greu decât plumbul și cum se cheamă el? Nebunul.
  16. Mai lesne este a purta nisip, sare și fier, decât a locui cu un om fără minte.
  17. Încheietura de lemn legată în zidul casei nu se va prăbuși de cutremur; așa inima cea întărită în cugetul sfatului, m nici un timp nu se va teme.
  18. Inima așezată pe cugetul înțelegerii este ca podoaba cea făcută pe peretele neted.
  19. Gardul înfipt în vârful dealului nu rămâne în picioare când îl izbește vijelia; așa inima fricoasă, în cugetul nebunului, nu va sta înaintea oricărei frici.
  20. Cel care împunge ochiul va scoate lacrimi, și cel care împunge inima răscolește simțirea.
  21. Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le gonește și cel care ocărăște pe prieten strică prietenia.
  22. Asupra prietenului de vei scoate și sabia, să nu te deznădăjduiești, căci el n-o va întoarce asupra ta.
  23. Asupra prietenului de vei deschide gura, să nu te temi, că este împăcare,
  24. Afară de batjocură, de trufie, de descoperirea tainei și de rana vicleană, căci pentru acestea va fugi tot prietenul.
  25. Să ai credință către aproapele tău întru sărăcia lui, ca împreună cu el să te saturi de bunătățile lui, când va fi bogat.
  26. În vremea nevoii lui să rămâi la el, ca întru moștenirea lui împreună să moștenești.
  27. Înaintea focului se arată întâi abur de cuptor și fum; așa înaintea vărsărilor de sânge, întâi înjurăturile.
  28. Pe prieten a-l acoperi nu mă voi rușina și de la fața lui nu mă voi ascunde deloc.
  29. Și dacă rele mi s-ar întâmpla din pricina lui, oricine va auzi se va feri de el.
  30. O, de ar pune cineva pază gurii mele, și peste buzele mele pecete de înțelepciune, ca să nu cad din pricina ei și să nu mă piardă limba mea!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro