1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 30

  1. Cel care iubește pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el.
  2. Cel care ceartă pe fiul său va avea mulțumire și între cei cunoscuți se va lăuda eu el.
  3. Cel care învață pe fiul său întărâtă pe vrăjmași și înaintea prietenilor se va bucura pentru el.
  4. Murit-a tatăl lui și este ca și cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui și-a lăsat după sine.
  5. În fața sa l-a văzut și s-a bucurat și la moartea sa nu s-a întristat.
  6. Asupra vrăjmașilor a lăsat răzbunător și prietenilor răsplătitor de har.
  7. Cel care este moale cu fiul său va lega rănile lui și de orice strigăt se vor tulbura cele dinlăuntru ale lui.
  8. Calul neîmblânzit ajunge nărăvaș, așa și un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.
  9. Dacă ești drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoșa; joacă-te cu el și te va întrista.
  10. Nu râde cu el, ca să nu te doară împreună cu el și mai pe urmă să ți se strepezeaseă dinții.
  11. Nu-l lăsa în voia lui la tinerețe și nu trece cu vederea greșelile lui.
  12. Pleacă grumazul lui la tinerețe și bate-l până este prunc, ca nu cumva, încăpățânându-se, să nu te asculte.
  13. Ceartă pe fiul tău și fă-l să lucreze, ca să nu se poticnească întru rușine.
  14. Mai bun este săracul sănătos și tare eu puterea, decât bogatul care are trupul său rănit.
  15. Sănătatea și buna tărie este mai bună decât tot aurul, și trupul sănătos și eu putere, decât avuția nenumărată.
  16. Nu este mai bună avuția decât sănătatea trupului și nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii.
  17. Mai bună este moartea decât viața amară sau decât boala necontenită.
  18. Bunătăți multe, vărsate împrejurul gurii celei închise, sunt ca bucatele cele puse la mormânt.
  19. Ce folosește idolului jertfa? Că nici nu mănâncă, nici nu miroase; așa este cel care stăpânește avuția, dar nu se poate bucura de ea.
  20. Cel care vede cu ochii și suspină este ca famenul care îmbrățișează pe fecioară și suspină.
  21. Nu da spre întristare sufletul tău și nu te necăji eu sfatul tău.
  22. Veselia inimii este viața omului și bucuria este îndelungarea zilelor lui.
  23. Iubește-ți sufletul tău și-ți mângâie inima ta și departe de la tine gonește întristarea,
  24. Că pe mulți i-a omorât întristarea și nu este folos întru ea.
  25. Pizma și mânia împuținează zilele și grija aduce bătrânețile mai înainte de vreme.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro