1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. De faci bine, să știi cui faci, și vei avea mulțumire pentru fapta ta bună.
  2. Fă bine celui binecredincios și vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt.
  3. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăți și nu dă milostenie.
  4. Dă celui binecredincios, și să nu ajutorezi pe cel păcătos.
  5. Fă bine celui smerit, și nu da celui nelegiuit.
  6. Ține pâinile lui și nu-i da, ca nu cumva acela să se întărească asupra ta.
  7. Că îndoite răutăți vei afla în toate bunătățile pe care i le vei face.
  8. Căci și Cel Preaînalt a urât pe cei păcătoși, și celor nelegiuiți va răsplăti cu pedeapsă.
  9. Dă celui bun, și nu ajuta pe cel păcătos.
  10. Nu se arată fin fericire cel care este prieten, nici în cele rele nu se ascunde vrăjmașul.
  11. Când îi merge bine omului, vrăjmașii lui se întristează, iar când îi merge rău, și prietenul se ferește de el.
  12. Nu te încrede în vrăjmașul tău în veci; că în ce chip arama coclește, așa și răutatea lui.
  13. Și de se va smeri să umble plecat, fii cu luare aminte și te păzește de el.
  14. Și să fii față de el ca și cel care șterge oglinda, și vei cunoaște că n-a lepădat toată rugina.
  15. Nu-l pune să stea lângă tine, ca să nu te împingă pe tine și să stea el în locul tău.
  16. Să nu-l pui să șadă de-a dreapta ta, ca nu cumva să caute scaunul tău, și mai pe urmă vei cunoaște cuvintele mele și de graiurile mele te vei umili.
  17. Cui îi va fi milă de descântătorul cel mușcat de șarpe și de toți cei care se apropie de fiare?
  18. Așa și de cel care merge la omul păcătos și se învăluie cu păcatele lui.
  19. Un ceas va rămâne cu tine, iar de te clatini, nu va rămâne cu tine.
  20. Cu buzele sale te va îndulci vrăjmașul și multe îți va șopti și îți va grăi bune,
  21. Dar în inimă va sfătui să te surpe în groapă. Cu ochii va lăcrima vrăjmașul,
  22. Dar de va afla vreme, nu se va sătura de sânge.
  23. De ți se vor întâmpla rele, îl vei afla pe el acolo înaintea ta; cu ochii săi va lăcrima vrăjmașul, și, ca și cum ți-ar ajuta, va săpa sub picioarele tale.
  24. Va clătina capul său și va bate în palmele sale, și multe va șopti, și va schimba fața sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro