1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 27

  1. Din pricina banilor, mulți au păcătuit și cine caută să se îmbogățească își întoarce ochiul de la dreptate.
  2. Între încheieturile pietrelor se înfige țărușul și între vânzare și cumpărare se va strânge păcatul.
  3. De nu se va ține cineva pe sine cu sârguință în frica Domnului, curând se va nărui casa lui.
  4. Când se clatină ciurul, rămân gunoaiele; tot așa și pleava omului în vorbele lui.
  5. Vasele olarului le lămurește cuptorul; iar ispita omului cugetul lui.
  6. Cum a fast lucrat pomul, arată rodul lui; așa și cuvântul arată gândul cel din inima omului.
  7. Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare u omului.
  8. De vei alerga după dreptate, o vei prinde și te vei îmbrăca cu ea ca și cu o haină lungă de mărire.
  9. Păsările la cele ce sunt asemenea lor poposesc și adevărul la cei care îl fac se întoarce.
  10. Leul pândește vânatul; așa și păcatele pe cei care fac nedreptăți.
  11. Vorba celui cuvios este totdeauna cu înțelepciune; iar cel nebun se schimbă ca luna.
  12. Când te afli în mijlocul proștilor, cruță-ți vremea; iar cu cei înțelepți zăbovește fără teamă.
  13. Vorbirea proștilor este o groază și râsul lor izbucnește în desfătările păcatului.
  14. Vorba celui care mult se jură zbârlește părul și când se ceartă îți asurzește urechile.
  15. Vărsare de sânge vine din vrajba trufașilor și sudalma lor este grea la auz.
  16. Cel care descoperă tainele a pierdut credința și nu va afla prieten după inima sa.
  17. Iubește pe prieten și fii credincios cu el; iar de vei descoperi tainele lui, nu vei mai fi prieten cu el.
  18. Căci precum un om și-a pierdut moștenirea, așa și tu ai pierdut prietenia aproapelui tău.
  19. Și ca și cum ai fi slobozit o pasăre din mâna ta, așa ai scăpat pe prietenul tău și nu-l vei mai câștiga pe el.
  20. Nu alerga după el, că mult s-a depărtat și a fugit ca o căprioară din laț.
  21. Că rana se poate lega și pentru vrajbă este pace; iar cel care a descoperit tainele a pierdut încrederea.
  22. Cel care face cu ochiul meșteșugește rele și cel înțelept se va depărta de el.
  23. Înaintea ochilor tăi, îndulci-va gura sa și de cuvintele tale se va mira, lăudându-te;
  24. Iar în spate își va schimba vorbirea și îți va pune în seamă cuvinte care rănesc.
  25. Multe am urât, dar pe acesta mai mult decât orice; și Domnul îl va urî de asemenea.
  26. Cel care aruncă piatră în sus, peste capul său o aruncă și lovitura vicleană dă naștere la răni.
  27. Cel care sapă groapa altuia va cădea el în ea și cel care întinde cursă se va prinde în ea.
  28. Cel care face rele, peste el vor cădea și nu va cunoaște de unde-i vin.
  29. Batjocura, sudalma este partea celor trufași și pedeapsa ca leul va pândi asupra lor.
  30. În laț se vor prinde cei care se bucură de căderea celor drepți și durerea îi va mistui mai înainte de a muri.
  31. Mânia și urgia sunt lucruri urâte; și bărbatul păcătos le ține minte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro