1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Înțelepciunea înalță capul celui smerit și-l face să șadă între cei mari.
  2. Să nu lauzi pe om pentru frumusețea lui și să nu te scârbești de om pentru chipul lui.
  3. Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceață.
  4. Cu îmbrăcămintea hainelor să nu te lauzi, nici în ziua măririi să nu te trufești, că minunate sunt lucrurile Domnului și ascunse faptele Lui între oameni.
  5. Mulți tirani au căzut pe pământ, iar cel la care nu se gândea nimeni a purtat stema.
  6. Mulți puternici au fost necinstiți foarte și cei măreți au fost dați în mâinile altora.
  7. Mai înainte de a cerceta, nu huli; cunoaște întâi și atunci dojenește.
  8. Mai înainte de a nu auzi, nu răspunde; și nu tăia nimănui șirul cuvintelor.
  9. Pentru lucrul care nu-ți este de folos, nu te certa și la judecata păcătoșilor să nu stai împreună cu ei.
  10. Fiule! Nu te amesteca în multe lucruri,
  11. Că de te vei amesteca în multe lucruri, nu vei fi fără de vină.
  12. Și de vei alerga, nu vei prinde, și de vei fugi, nu vei scăpa.
  13. Este câte un om care se ostenește și muncește și se sârguiește și cu atât mai mult este sărac.
  14. Este câte un om slab și fără de ajutor, lipsit de putere și împovărat de sărăcie,
  15. Și ochii Domnului au căutat spre el cu bine și l-au ridicat din smerenia lui și au înălțat capul lui, și s-au mirat de el mulți.
  16. Cele bune și cele rele, viața și moartea, sărăcia și avuția de la Domnul sunt.
  17. Darul Domnului rămâne la cei binecredincioși și bunăvoința Lui în veac bine va spori.
  18. Este câte un om care se îmbogățește prin multă grijă și zgârcenie și aceasta este partea ostenelilor lui,
  19. Zicând: Am aflat odihnă și acum voi mânca din bunătățile mele,
  20. Și nu știe că vremea trece și va muri și le va lăsa altora.
  21. Stai în ce te-ai făgăduit tu și întru aceea îndeletnicește-te și petrece, și intru lucrul tău sporește.
  22. Nu te mira de lucrările păcătosului; nădăjduiește în Domnul și rămâi întru osteneala ta.
  23. Că lesne este înaintea Domnului a îmbogăți pe cel sărac degrabă și fără de veste.
  24. Binecuvântarea Domnului este plata celui credincios și într-un ceas, degrabă, răsare binecuvântarea Lui.
  25. Să nu zici: De ce am nevoie? Și de acum, care va fi averea mea?
  26. Să nu zici: Am destule, pentru ce să mă mai necăjesc de acum:
  27. În ziua bunătăților este uitarea răutăților și în ziua răutăților nu este pomenirea bunătăților.
  28. Că lesne este înaintea Domnului, în ziua sfârșitului, să dea omului după căile lui.
  29. Vremea de restriște aduce uitarea desfătărilor și la sfârșitul omului se vor descoperi lucrurile lui.
  30. Mai înainte de sfârșit pe nimeni să nu-l socotești fericit, că în fiii săi se va cunoaște omul.
  31. Nu băga pe tot omul în casa ta, că multe sunt meșteșugirile celui viclean.
  32. Potârniche închisă în coșniță, așa este inima trufașului, și ca iscoada privește căderea.
  33. Că cele bune le întoarce cu viclenie în rele și pentru cele bune te va huli.
  34. Dintr-o scânteie de foc se înmulțește jarul, și omul păcătos pândește sângele.
  35. Păzește-te de cel răufăcător, că rele meșteșugește, ca nu cumva să te facă să fii pururea de batjocură.
  36. Dacă lași pe cel străin să locuiască la tine, el îți va face tulburări și te va înstrăina de la ale tale.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro